İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

, , Leave a comment

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, 24 Temmuz 2003 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Kuruluş Kanununun on ikinci maddesi uyarınca kurulmuştur. Bu kurulum, İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü olarak yeniden yapılandırılma şeklinde cereyan etmiştir.

Böylece çalışma hayatının iş sağlığı ve güvenliği denetimi dışında kalan çeşitli ve kapsamlı her türlü görev de genel müdürlüğün yetki ve sorumluluk alanına dahil edilmiştir. Ayrıca 2008 yılında genel müdürlüğün görev alanı ile ilgili bazı değişiklikler de yapılmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün çeşitli görevleri bulunur. Her türlü iş sağlığı ve güvenliği konusunda, mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve mevzuat çalışması yapmak genel müdürlüğün birincil görevidir. Ancak bu görev genel müdürlüğün tek görevi değildir. İş güvenliği konusunda ulusal politikalar belirlemek, bu politikalar çerçevesinde programlar hazırlamak; ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş güvenliği ve sağlığı hususunda işbirliği yapmak ve koordinasyon kurmak, etkin denetim sağlamak amacıyla çeşitli önerilerde bulunmak ve bu önerilerin sonuçlarını izlemek, standart çalışmaları yapmak, normlar hazırlamak ve geliştirmek de yine İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasındadır. İş güvenliği uygulama takipleri de yine müdürlükçe takip edilebilir. Ancak müdürlüğün görevleri bunlarla sınırlı değildir.

iş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğü

iş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğü

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, üretilen ve de dış ülkelere ithal edilen kişisel koruyucu donanımların piyasa gözetimini ve denetimini yapar, ayrıca bu hususlarda usul ve esasları belirler. İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında inceleme ve araştırma çalışmalarını planlamakla görevlidir. Planlanan bu programların uygulanmasını da sağlar. Faaliyet konuları ile ilgili yayın ve dokümantasyon çalışmaları yapar. Rehabilite edilenler, özel risk grupları, meslekî eğitim görenler ve kamu hizmetlerinde çalışanlar da dahil olmak üzere; her türlü çalışanın iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmaları için gereken her çalışmayı yapmakla görevlidir. İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürlüklerinin çalışmalarını düzenlemek de yine İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında yer almaktadır.

İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önlemek adına görevlendirilecek işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer tüm görevlilerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim ve belgelendirme esaslarını İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü belirler. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği alanında ölçüm, analiz, teknik kontrol, risk analizi ve değerlendirmesi de yapar. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün bir diğer önemli görevi de bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yerine getirmektir.

Daha önce de Şık ve Sade Abiye Modelleri konusuna değinmiştik ona da bir gözatabilir, hakkında detaylı bilgiler alabilirsiniz.

 

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published